O nas

Dofinansowania
MASTERMODEL FHU Jacek Koczwara

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Całkowita wartość zadania: 112 305,51 PLN
Wartość dofinansowania: 87 235,54 PLN

Głównym celem projektu jest modernizacja oświetlenia oraz ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Modernizacja oświetlenia ma na celu zmniejszenie działania czynnika uciążliwego jakim jest nieodpowiednie oświetlenie elektryczne. Natomiast zakup urządzeń związanych z przemieszczeniem przedmiotów, ładunków i materiałów pozwoli na zmniejszenie wydatku energetycznego pracowników podczas transportu produktów oraz ich produkcji.