Artykuły
Conducore i technologia ESD
Tagi: Technologie

Conducore i technologia ESD

ESD i CONDUCORE

 

ESD, czyli rozładowanie elektrostatyczne jest to transfer ładunków między dwoma

obiektami o różnym potencjale elektrycznym.

Ładunki elektrostatyczne najczęściej powstają, podczas pocierania i oddalania przedmiotów

Przykłady powstawania ładunków elektrostatycznych

- przesuwanie przedmiotów z tworzyw sztucznych,

- pocieranie części ubrań ze skłonnością do gromadzenia ładunków,

- chodzenie podłodze z materiałów syntetycznych

- rozwijanie taśm,

- czesanie włosów syntetycznym grzebieniem,

- pocieranie przedmiotów z tworzyw sztucznych …

 

Zbliżanie do siebie dwóch przedmiotów o różnych potencjałach ładunków elektrostatycznych powoduje przeskok ładunku (powstaje iskra) w kierunku od potencjału ujemnego do potencjału dodatniego.

 

Elektryczność statyczna charakteryzuje się wysokim poziomem napięcia, który to poziom powyżej

10kV jest powszechny w tradycyjnym środowisku pracy, może on jednak sięgnąć nawet 30 kV przy

wilgotności poniżej 20%.

 

W celu wyeliminowania tego niekorzystnego, dla urządzeń wrażliwych na ESD, zjawiska stosuje się wyposażenie miejsc narażonych na wyładowania elektrostatyczne w elementy odprowadzające ładunki elektrostatyczne. Począwszy od wyposażenia podłogi, poprzez stoły i inne urządzenia warsztatowe aż po osobiste środki ochrony umożliwiające rozproszenie i odpływ ładunków elektrostatycznych.

 

Niejednokrotnie tworzenie tego wyposażenia wymaga indywidualnego podejścia tak podczas projektowania jak i wytwarzania elementów zabezpieczających przed ESD, mające na uwadze indywidualne rozwiązania dla danego miejsca i zagadnienia.

 

Takie podejście daje nam możliwość projektowania i wytwarzania elementów dla stref EPA z wykorzystaniem autorskiej opatentowanie technologii wytwarzania elementów kompozytowych rozpraszających i odprowadzających ładunki elektryczności statycznej CONDUCORE.

 

Technologia CONDUCORE daje ogromne możliwość budowy elementów kompozytowych nie tylko zgodnych z oczekiwaniami odporności na ESD, ale także posiadający doskonałe właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe. Niebagatelne znaczenie ma fakt, iż jest możliwość doboru oczekiwanych właściwości elektrostatycznych materiału kompozytowego

 

Możliwość regulacji polega na doborze i dostosowaniu surowców do odpowiednich oczekiwanych parametrów przewodzenia lub rozpraszania ładunków jeszcze na etapie

 

W skład wyposażenia strefy EPA mogą wchodzić takie elementy jak np.

- elementy wyposażenia warsztatowego,

- części maszyn,

- osłony,

- tacki i paletki transportowe,

- elementy służące do transportu zakładowego,

- stoły warsztatowe, półki, regały....

 

 

 

 

 

 

Technologia CONDUCORE daje możliwość wykorzystania doskonałych właściwości wytrzymałościowych kompozytów połączonych z właściwościami antyelektrostatycznymi, jak i możliwość elastycznego doboru właściwości tworzywa od przewodzących, przez rozpraszające po izolatory.

 

 

 

Możemy nadać naszym produktom następujące właściwości elektryczne:

 

- Materiały przewodzące (Conductive materials)

Niska rezystancją (mniej niż 10^5 Ω), bardzo szybkie odprowadzanie ładunku elektrycznego.

Materiały przewodzące to między innymi:: węgiel, metale, tworzywa przewodzące, pot ludzki …

 

- Materiały rozpraszające ładunki (Static-dissipative materials)

Są to materiały, których rezystancja powierzchniowa zawiera się w przedziale, od 10^5,

do 10^12 Ω. Ładunki spływają wtedy wolniej i redukowany jest ich niszczący potencjał.

 

- Materiały izolacyjne (Insulative materials)

Są to materiały, których rezystancja powierzchniowa jest wyższa od 10^12 Ω.

Są one trudne do uziemienia, a ładunki statyczne przez długi okres czasu pozostają w materiale.

Materiały izolacyjne to np.: szkło, guma, tworzywa sztuczne dielektryczne, powietrze …

Z materiałów kompozytowych można wykonać większość elementów odpornych na ESD.

 

 

Powiązane