Know-How
Conducore w strefie Ex
Tagi: Technologie Conducore

Conducore w strefie Ex

Wykorzystanie technologii CONDUCORE w produkcji wentylatorów i wywietrzników „Ex”.

Urządzenia pracujące w strefach zagrożonych wybuchem muszą być wykonane zgodnie ze standardami i wytycznymi ATEX, z materiałów anty(elektro) statycznych, oznacza to, iż nie mogą gromadzić (ani wytwarzać) na swojej powierzchni ładunków elektrycznych, których nagromadzenie może spowodować wystąpienie zjawiska przeskoku iskry elektrycznej, która mogłaby być przyczyna wybuchu gazów lub pyłów znajdujących się w tym pomieszczeniu lub jego bliskiej okolicy.

Materiały antystatyczne, to materiały o odpowiednio zmodyfikowanym składzie i/lub strukturze, w celu obniżenia ich zdolności do elektryzowania się i/lub zwiększenia ich przewodności elektrycznej, materiał/wyrób anty(elektro) statyczny nie ulega niebezpiecznemu naelektryzowaniu w warunkach jego użytkowania. Wszystkie elementy znajdujące się w strefie powinny być uziemione i mieć możliwość szybkiego odprowadzania ładunków do uziemienia. Rezystancja upływu (rezystancja uziemienia) elementów wykonanych z materiału przewodzącego, nie metalowego, powinna być niższa od 106 Ω.

Technologią umożliwiającą wytwarzanie elementów mogących pracować w w strefach Ex, jest opracowana i opatentowana technologia wytwarzania dwustronnie gładkich elementów kompozytowych CONDUCORE.

Poza spełnieniem wszystkich wymogów niezbędnych do wykorzystania tych wyrobów w strefach Ex, możemy uzyskać inne pożądane właściwości jak, bardzo dobre własności mechaniczne i wytrzymałościowe, możliwość wytwarzania elementów kompozytowych w rożnych klasach niepalności, możliwość projektowania nawet bardzo skomplikowanych kształtów.

Doskonała jednorodność i gładkość powierzchni zapobiega odkładaniu się cząsteczek pyłów, kurzu itp a jej antystatyczność gwarantuje utrzymanie odpowiednich warunków czystości w pomieszczeniu. 

Z wykorzystaniem technologii CONDUCORE wytwarzamy z powodzeniem szereg elementów związanych z wentylacja, od wywietrzników grawitacyjnych, poprzez elementu obwodów do wirników i układów wirujących. Elementu wytwarzane w firmie MASTERMODEL Sp. z o.o., są przeznaczone do urządzeń wytwarzanych przez Firmę UNIWERSAL Sp. z o.o. w Katowicach.

Wentylatory dachowe typoszeregu [DAExC] przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych, jako [STREFA 2].
Wentylatory posiadają atest Kopalni Doświadczalnej BARBARA Głównego Instytutu Górnictwa - Katowice: [Klasa wybuchowości: IIA, IIB, IIC] [Klasę temperaturowa: T1, T2, T3] Zasadnicze miejsca zastosowań to acetylenownie, wodorownie, lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów itp.
Wentylatory typu [DAExC] w zależności od klasyfikacji pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem oraz warunków eksploatacji produkowane są w trzech odmianach konstrukcyjnych, jako:

- wentylatory do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [ [G] [STREFA 2]].

- wentylatory do pracy w atmosferze pyłów wybuchowych [ [D] [STREFA 2]].

- wentylatory do pracy w atmosferze gazów lub pyłów wybuchowych z regulacją obrotów.
Wentylatory typoszeregu DAExC dostępne są w dwóch wykonaniach specjalnych:

- wentylatory o podwyższonej odporności na oddziaływania chemiczne – [k]
- wentylatory ciepło-odporne – [VE].
Główne elementy konstrukcyjne (obudowa, wirnik) wykonywane są z antystatyzowanych kompozytów poliestrowo-szklanych lub antystatyzowanych kompozytów vinyloestrowo-szklanych.

Zastosowanie antystatyzowanych kompozytów opartych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne.

Powiązane

News
Sites of compoSITES

Sites of compoSITES

Pierwsza edycja Targów KOMPOZYT-EXPO® miała miejsce w 2009 roku, gdy technologie kompozytowe były w Polsce tematem zupełnie niszowym - w porównaniu do tradycyjnych materiałów, takich jak aluminium czy stal, stanowiły jedynie 5,5% całej produkcji.

Więcej