Thermould

THERMOULD

Procesy wytwarzania elementów i wyrobów kompozytowych są dość czasochłonne, spora cześć czasu niezbędnego do wytworzenia jest związana z czasem sieciowania, przez co elementy przez długi okres czasu pozostają w formie.

Chcąc zmienić proporcje czasowe wprowadziliśmy autorską technologię THERMOULD, polegającą na wytwarzania ogrzewanych form (zasadniczo dla technologii LRTM), gdzie kompozyt sieciuje w znacznie wyższej od otoczenia temperaturze.

Ogrzewanie form jest realizowane poprzez odpowiednie grzałki z włókna węglowego, a cały system zaopatrzony jest w sterowanie elektroniczne utrzymujące stałą zadaną temperaturę na całej powierzchni formy.

[grafika termostatu]

Generalnie w technologii LRTM używane są wysoko reaktywne żywice poliestrowe o krótkim czasie sieciowania, jednak pomimo takich właściwości nawet po 30 - 40 minutach utwardzania element nie jest stabilny wymiarowo. Uwolnienie elementu kompozytowego z formy jest możliwe, natomiast sam wyrób wymaga użycia specjalnych kopyt gdzie reakcja sieciowania może być kontynuowana, jest to przeważnie kolejne 12 godzin.

 

Podsumowując:

W przypadku stosowania form z technologią THERMOULD proces sieciowania przebiega równomiernie, ale przy okazji zdecydowanie szybciej, praktycznie można element uwolnić z formy już po ok 20 minutach utwardzania i jest on całkowicie stabilny, pozbawiony naprężeń, a jego właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe są znacznie lepsze niż przy zimnym utwardzania, nie wymaga on także dodatkowego wygrzewania w komorze, gdyż proces ten może być realizowany od razu w formie.